Direct naar inhoud
26 June 2020

Interview met Sander Mook (Ambassadeur jeugd): 'Mensen die om hulp vragen komen van ver.'

‘Ik ben ervan overtuigd dat je de tijd moet nemen om te luisteren naar cliënten.’ Aan het woord is Sander Mook, ambulant gezinshulpverlener en kindercoach bij Triade Vitree in Almere. We spreken hem over tijd maken voor cliënten, regels en kaders en het belang van succesverhalen.

Je hebt twee functies. Kun je er meer over vertellen?

‘Dan ga ik even terug in de tijd. Tien jaar lang werkte ik op crisisgroepen en ook residentieel. Wat daar ontbrak was toekomstperspectief voor de kinderen en jongeren. Met alle goede zorg die ze kregen, bleef afwezigheid van het gezin en netwerk een gemis. Terwijl je weet; zonder die steun redden ze het niet in de samenleving. Daarom heb in 2011 ik de overstap gemaakt naar ambulant gezinshulpverlener in het vrijwillig kader. Ik kom bij gezinnen met meervoudige problematiek als zoals schulden, opvoedproblemen, relatieproblemen. Daarnaast ben ik kindercoach bij echtscheidingsproblematiek. Kinderen die daar middenin zitten kunnen drie of vier keer met mij praten of bij mij tekenen. Het is voor hen veilig, wat ze vertellen deel ik alleen met hun ouders of anderen als zij dat willen. Soms willen ze dat, en soms niet. Dan zijn ze boos, bang of loyaal aan hun ouders. Maar alleen al het vertellen lucht ze op.’

Waarom koos je voor dit vak?

‘Ik ben zelf ervaringsdeskundige en voelde me destijds niet altijd serieus genomen. Ik vond dat dat anders moest en wilde daaraan bijdragen. Ik ben ervan overtuigd dat je tijd moet nemen om te luisteren naar cliënten, dan komen de verhalen los en weet je wat het gezin nodig heeft. Cliënten lijken dat niet altijd gewend te zijn. Maar ik wil aandacht geven en het hele verhaal horen. Dan ga ik de cliënt echt voelen. In het eerste gesprek komt de laptop niet uit de tas. We gaan geen vragenlijstjes invullen. En ik draag geen horloge als ik naar een gezin ga.’

Wat is jouw visie op het vak?

‘Naast die aandacht ook; durf door te pakken, haak niet af omdat je je te veel beperkt voelt door kaders. Mensen die om hulp vragen komen van ver. Het is niet makkelijk om toe te geven dat je er zelf niet uitkomt. En soms is de weg lang. Ik begeleid een gezin waarvan de oudste dochter anderhalf jaar van het kastje naar de muur is gegaan voor hulp. Wat een doorzettingsvermogen. Terwijl in die tijd de crisis in het gezin alleen maar groter werd. Voor het eerste contact nodigde ik de moeder en haar vijf thuiswonende kinderen op kantoor uit. Ik vroeg: Hoe gaat het met jullie? Jarenlang had niemand die vraag gesteld! En nu tweeënhalf jaar later is de moeder de spil in het gezin, ze werkt, er is weer contact met de uitwonende kinderen en het gaat goed met de thuiswonende kinderen. Het is een succesverhaal. De coronacrisis was hun vuurdoop; met z’n allen thuis. Maar ook dat is gelukt.’

Het is gelukt, maar wel door buiten de kaders te werken?

‘Ja. Er staat zes tot negen maanden voor een traject, dat is veel langer geworden. Kijk de organisatie geeft kaders en regels en die geven houvast en veiligheid. Dat is fijn. Maar het kan je beperken in de hulp aan het gezin. Ik zoek naar de grijze gebieden met mensen uit mijn netwerk. Soms scheelt een paar belletjes met de juiste personen veel formulierenrompslomp. Voor een van de kinderen uit het gezin waar ik net over sprak, regelde ik dat hij niet naar de praktijkschool hoefde, maar naar een middelbare school kon waar hij meer kansen krijgt. Dat lukte alleen door goede en vlotte samenwerking met de scholen. Hij kan zich nu ontwikkelen op het niveau dat bij hem past. We moeten dus veel meer doen wat gedaan moet worden! Wel de regels en kaders in je achterhoofd houden, maar de cliënt vooropstellen.’

Waarom volg je de leergang ambassadeurs Jeugd van BPSW, NIP en NVO?

‘Ik mocht een pitch doen tijdens een schrapsessie met de gemeente. Maar dat deed ik af met de woorden dat we ons verhaal al vaak genoeg hadden verteld. Dat bleek, zeg maar, niet heel effectief. In de leergang leer ik onder meer hoe ik een boodschap overbreng waarmee ik mensen op een positieve manier trigger. En het helpt bij mijn missie om een positief tegengeluid te laten horen. Er zijn best veel negatieve geluiden rondom jeugdhulp. Ik wil juist de succesverhalen laten zien van cliënten en professionals. Ik word mij nu ook bewust van de invloed die de beroepsverenigingen hier op alle niveaus bij hebben.’
A picture
20 januari 2020
Nieuwe lichting ambassadeurs jeugd begonnen

Om het geluid van de professionals in het jeugddomein te laten horen, worden jeugdprofessionals die trots zijn op hun vak opgeleid tot ambassadeurs.

Meer over de Ambassadeurs Jeugd