Direct naar inhoud
15 June 2020

Interview met Ambassadeur voor de jeugd: ‘Ik wil iets betekenen voor nóg meer kinderen en jongeren’

Het NIP organiseert samen met twee andere beroepsverenigingen (BPSW en NVO) de eenjarige leergang tot Ambassadeur voor de jeugd. Onder het motto ‘niet over, maar met professionals spreken’ worden vakvrouwen en -mannen opgeleid om De stem van de professional te laten horen. Aan minister De Jonge bijvoorbeeld. Of aan andere beleidsmakers, ambtenaren en bestuurders. 10 januari startte een tweede lichting bevlogen professionals, met onder andere kinder- en jeugdpsycholoog NIP Maaike Hekerman.

Kun je iets vertellen over je werk en je drijfveren?

‘Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog/schoolpsycholoog en ik werk als coördinator van een samenwerkingsverband passend onderwijs (Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omstreken Voortgezet Onderwijs). Daarnaast werk ik binnen een jeugdadviesteam van een aantal gemeenten in West-Brabant Oost ter ondersteuning van sociale wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin. Ik werk elke dag op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Het is mijn missie om kinderen en jongeren niet de dupe te laten worden van onvoldoende afstemming tussen die twee systemen. Iedereen die betrokken is zet ik aan een tafel en ik laat ze samen tot een oplossing komen. Zo ontstaat er weer perspectief voor het kind, de jongere en ouders.’

Is het nodig om de stem van de professional vaker te laten klinken?

‘Besluiten worden vaak op hoog niveau genomen. Natuurlijk heb je met een studie bestuurskunde op zak meer verstand van bestuurlijke en besluitvormingsprocessen dan ik en mijn collega’s. Maar zij hebben doorgaans niet direct door wat de impact van hun besluiten is. Daarom is de stem van de professional zo belangrijk. Wij doen het échte werk. Alleen wij weten hoe het is om overheidsbeleid in de praktijk uit te voeren en welk effect dat heeft op onszelf, de kinderen en gezinnen waar we mee werken.’

Wat doe je als ambassadeur in het jeugddomein?

‘Samen met zestien andere professionals – met hele verschillende werkvelden en achtergronden - krijg ik les over thema’s als lobbyen, persoonlijk leiderschap en strategische communicatie. Ik krijg de kans om de belangen van jeugdigen en professionals te behartigen door hierover in de spotlight te treden. Wij hebben een mooi en belangrijk beroep waar we trots op mogen zijn. Dus dat mag iedereen horen en zien!’

Waar gaan de gesprekken met de overheid over?

‘Gewoon over zaken die er nu spelen of waar we ons druk over maken, bijvoorbeeld de wachtlijsten, thuiszitters en kansenongelijkheid. Maar het gaat ook over dingen die goed gaan. Want als we de ruimte krijgen ontstaan mooie oplossingen zoals op maat gemaakte trajecten.’

Wat wil je bereiken als ambassadeur?

‘Ik bouw graag bruggen en creëer verbinding. Ik hoop door mijn ambassadeurschap mijn cirkel van invloed te kunnen vergroten en voor nóg meer kinderen en jongeren iets te kunnen betekenen. Daarnaast wil ik een rolmodel zijn voor collega’s. Ze mogen trots zijn op zichzelf en op hun vak!’

Meer informatie over de Ambassadeurs jeugd:

A picture
20 januari 2020
Nieuwe lichting ambassadeurs jeugd begonnen

Om het geluid van de professionals in het jeugddomein te laten horen, worden jeugdprofessionals die trots zijn op hun vak opgeleid tot ambassadeurs.

Lees meer