Direct naar inhoud
17 June 2020

Intermediair aangesteld voor de positie van vrijgevestigden binnen het jeugdhulpstelsel

Janet Kos is als intermediair aangesteld die aandacht vraagt voor de positie van vrijgevestigden binnen het jeugdhulpstelsel. De intermediair is de verbinder tussen de branche- en beroepsverenigingen, VNG, VWS en landelijke programma’s zoals ISD, Inkoop en aanbesteden en OZJ.

De intermediair is aangesteld met hulp het ministerie van VWS en zet zich in om de relatie tussen gemeenten in Nederland en vrijgevestigde zorgaanbieders als opdrachtgever en opdrachtnemer te versterken. In de praktijk betekent dat de volgende taken:

  • Gemeenten op landelijk niveau ondersteunen om vrijgevestigde goed te positioneren binnen de Jeugdhulp.
  • Het beantwoorden van veel gestelde vragen vanuit branche- en beroepsverenigingen rond de Jeugdwet.
  • Landelijk ondersteunen van de regio’s mbt inkoop, aanbesteden en contracteren.
  • Contracten van gemeenten toetsen aan toegankelijkheid voor vrijgevestigden
  • Het opzoeken en delen van goede voorbeelden van regionale samenwerking

Bemiddelen

Als de vrijgevestigde zorgaanbieders en gemeenten knelpunten ervaren in de samenwerking mbt inkoop & aanbesteden en het sluiten van contracten, kan de intermediair het verzoek krijgen om te bemiddelen.

Janet Kos: 'Ik ben tevreden wanneer de toegevoegde waarde van vrijgevestigden wordt erkend en gewaardeerd.'

Meer informatie

De opbrengsten van de intermediair kun je volgen via de VNG website.

Heb je vragen over de rol van de intermediair, of heb je goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeente en vrijgevestigden?

Neem dan contact op met Janet Kos: janet.kos@vng.nl