Direct naar inhoud
08 September 2021

Gids 'Ieder kind geïnformeerd' voor scholen en gemeenten

Deze gids geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen huiselijk geweld en kindermishandeling mogelijk te maken, en is gemaakt op basis van ervaringen van slachtoffers uit het verleden en wetenschappelijke inzichten.

Veilig praten over veiligheid met kinderen

‘Had ik het maar geweten.
Dat het kon stoppen,
Dat ik niet hoefde te doen alsof
Ik het kon vergeten.
Geweten bij wie ik aan kon kloppen.’

Het gesprek heeft invloed

Het lukt ouders in Nederland de afgelopen jaren steeds vaker om kindermishandeling thuis te stoppen, dankzij verbeteringen in professionele hulp en ondersteuning. Maar om de cirkel van geweld te doorbreken is allereerst nodig dat we veilig kunnen praten over onveiligheid. Dat geldt ook voor kinderen.

Praten over thuis, zonder te oordelen, maakt mogelijk dat kinderen en ouders die kampen met frustraties, onmacht, spanningen en/of onveiligheid in huis de juiste steun of hulp krijgen om samen het geweld structureel te stoppen.

Handvatten voor scholen en gemeenten

De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen hierover mogelijk te maken, en is gemaakt op basis van ervaringen van slachtoffers uit het verleden en wetenschappelijke inzichten.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl