Direct naar inhoud
07 December 2020

Factsheet en handreiking inkoop jeugdhulp in strafrechtelijk kader

De beschikbaarheid van passende jeugdhulp in strafrechtelijk kader is een knelpunt in veel regio’s. Bij het organiseren en inkopen van deze vorm van jeugdhulp komen veel vragen naar boven. Om gemeenten te ondersteunen en handvatten te bieden bij een goede organisatie en inkoop van jeugdhulp in strafrechtelijk kader zijn deze factsheet en een handreiking ontwikkeld.

Welke zorgsoorten behoren tot jeugdhulp in strafrechtelijk kader? Wat zijn de kenmerken van de doelgroep? Hoe werkt de strafrechtketen? Wat is mijn rol als gemeente bij de inzet van jeugdhulp in strafrechtelijk kader? Ben ik als gemeente verantwoordelijk voor de financiering voor jeugdhulp in strafrechtelijk kader wanneer een jeugdige ouder dan 18?

Deze en nog meer vragen worden beantwoord in de factsheet en handreiking.

De factsheet geeft informatie over de definitie van de jeugdhulp in strafrechtelijk kader, de doelgroep die gebruik maakt van deze hulp en het verschil tussen jeugdhulp in strafrechtelijk kader en reguliere jeugdhulp. Daarnaast geeft deze factsheet meer inzicht in de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten bij de inzet, organisatie en inkoop van jeugdhulp in strafrechtelijk kader.

De handreiking beschrijft praktisch de stappen die je als gemeente kunt nemen om de jeugdhulp in strafrechtelijk kader goed te organiseren en in te kopen in de regio.