Direct naar inhoud
19 December 2021

Dossier Corona: Handreikingen en informatie voor jeugdigen, hun gezin en professionals

Vanaf 19 december 2021 is Nederland weer in lockdown gegaan. Dit heeft grote invloed op de levens van jeugdigen, hun gezinnen, jeugdhulpverleners en de samenleving. Het afgelopen jaar zijn er veel handreikingen en rapporten gepubliceerd en initiatieven en bewegingen op gang te komen om elkaar de helpende hand te reiken in de periode dat coronamaatregelen van kracht zijn. Op deze pagina vind je veel van die artikelen of verwijzingen naar hulp en meer informatie.

Deze artikelen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Coronadossier: Werkveld Jeugd en onderwijs
  • Steun voor jongeren
  • Handreikingen voor professionals
  • Steunpakketten
  • Blogs & vlogs
  • Corona in de praktijk

Actuele informatie

Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt voor heldere, betrouwbare en eenduidige informatievoorziening over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Het instituut werkt hiervoor nauw samen met zoveel mogelijk organisaties uit de jeugdsector.

A picture
17 februari 2021
Coronadossier: Werkveld Jeugd en onderwijs

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote gevolgen, zeker voor het jeugddomein. Binnen Zorg voor de Jeugd werken VWS, de kennisinstituten en de samenwerkende beroepsverenigingen hard aan goede en bruikbare informatie ...

Lees meer