Direct naar inhoud
28 September 2020

Doe mee met het actieonderzoek zelfstandige huisvesting jongeren uit de jeugdzorg

Via dit actieonderzoek wil het OZJ zich concentreren op de jongeren die het best gebaat zijn bij zelfstandige huisvesting en ambulante hulp, omdat versnellen op dit uitstroomprofiel nodig en kansrijk is.

Nog te vaak wordt het OZJ of de regionale Expertteams gevraagd te bemiddelen bij jongeren die tussen wal en het schip dreigen te vallen wanneer zij uitstromen uit de jeugdzorg.

Het actieonderzoek

  • Zijn zwerfjongeren grotendeels het gevolg van onvoldoende steun bij de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg?
  • Zijn jongeren die beschermd wonen soms niet beter af met een eigen woning?
  • Zie jij het recht op een woning en inkomen als startpunt voor een betere toekomst voor kwetsbare jongeren?
  • Denk jij dat domein overstijgend werken voor kwetsbare jongeren uiteindelijk kostenbesparend werkt?

Als je de bovenstaande vragen met JA kan beantwoorden én je werkt bij een gemeente of regio waar bereidheid is om te versnellen zodat kwetsbare jongeren zelfstandig kunnen wonen en leven, doe dan mee met het actieonderzoek zelfstandige huisvesting jongeren uit de jeugdzorg.

De start is op dinsdag 20 oktober om 10.00 uur met een online verkenningssessie waarbij het gezamenlijke doel, de werkwijze en het beoogde eindresultaat (voor einde 2020) worden bepaald.

Meld je aan door een mailtje te sturen naar Zorgvragen@vng.nl