Direct naar inhoud
02 December 2020

Document De Andere Vraag helpt lokale teams bij dialoog met partners

In de vastgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap vormen vijf basisfuncties voor lokale teams een belangrijk uitgangspunt. Die basisfuncties zijn bedoeld voor de doorontwikkeling van de inrichting van het lokale beleid en uitvoering door lokale teams. Het document De Andere Vraag helpt lokale teams bij dialoog met de verschillende partners.

De vijf basisfuncties zijn:

  1. Veilige leefomgeving
  2. Tijdig signaleren van de vragen
  3. Vindbare en toegankelijke ondersteuning
  4. Handelen met een brede blik
  5. Leren en verbeteren

Over De Andere Vraag

In het document De Andere Vraag zijn verdiepende vragen van wijkgericht werken opgenomen. De vragen over de basisfuncties zijn bedoeld om mee te reflecteren binnen de regio. Naast de algemene vragen over het versterken van het gewone leven is in De Andere Vraag per basisfunctie nog een aantal vragen uitgewerkt om in dialoog met lokale partners visie, beleid en praktijk rondom het wijkgericht werken verder te ontwikkelen.

Jeugdregio’s krijgen zo een beeld van de uitwerking in de lokale context. De vragen helpen de huidige situatie te bespiegelen en inzichten te krijgen in de kansen om de leefwereld van jeugd te versterken.

Benut vooral de vragen die in jouw context het meest los kunnen maken en echt raken aan wat er speelt.

Wanneer gewerkt wordt met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool sociaal domein, dan vullen deze vragen vooral aan op het preventieve perspectief.