Direct naar inhoud
15 June 2020

Denk en doe mee met de aanpak Toekomstgericht Werken

Het Nederlands Jeugdinstituut en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bundelen hun krachten en zetten hun kennis en ervaring in voor de doorontwikkeling van de aanpak Toekomstgericht Werken voor jongeren in een kwetsbare positie op weg naar volwassenheid.

Dat doen wij graag samen met partijen in het veld die al stappen hebben gezet in toekomstgerichte, integrale en doorlopende ondersteuning van jongeren.

Wij helpen 3 à 4 regio’s de uitgangspunten, bouwstenen en werkzame elementen van ‘toekomstgericht werken’ nader te toetsen en door te ontwikkelen. Daarbij vertrekken we vanuit het perspectief en de input van jongeren zelf. De opgebouwde kennis en ervaringen in de regio’s delen en gebruiken wij voor uitwisseling en beschrijving op landelijk niveau.

Programma:

In september start de inschrijving op deelname aan de aanpak Toekomstgericht Werken. In oktober selecteren wij 3 of 4 Jeugdregio’s en maken met hen een plan op maat voor de versteviging van Toekomstgericht Werken. Het programma eindigt eind 2021, maar de ontwikkelingen landelijk en regionaal blijven doorgaan.