Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters
01 October 2021

Betere zorg met minder administratie in speciaal onderwijs

In de Regio Hart van Brabant zijn de afgelopen twee jaar succesvolle pilots afgerond voor leerlingen met een hoge zorgbehoefte. Resultaat: dit jaar wordt de zorg geregeld zonder beschikkingen op de hele speciaal onderwijs-afdeling van Onderwijscentrum Leijpark én in 2 klassen op De Bodde (onderdeel van Biezonderwijs) in Tilburg.

Vanaf volgend schooljaar geldt dit zelfs voor alle leerlingen op deze twee scholen. Op vrijdag 1 oktober 2021 ondertekenden de betrokken partijen deze afspraken.

Het gaf meestal veel administratieve last voor ouders om met de school te 'onderhandelen' over zorg die onder onderwijstijd moet doorgaan zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Deze zorg werd door verschillende partijen (gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor) betaald. Daarnaast zorgden verschillende beschikkingen voor meerdere zorgverleners in de klassen. Dit kwam de rust in de lessen niet ten goede.

Centrale inkoop voor de leerlingen

Binnen de Regio Hart van Brabant is twee jaar geleden gestart met pilots. Daarbij is gewerkt vanuit een innovatieve manier van centrale inkoop van zorg voor deze leerlingen. Het resultaat:

  • Verlichting van de administratieve last bij ouders en scholen
  • Lagere zorgkosten
  • Meer rust in de klassen
  • Betere onderlinge samenwerking tussen partijen

Uit een evaluatie van de pilots komt naar voren dat ouders te spreken zijn over de nieuwe werkwijze.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs en Jeugd):

“De resultaten van de pilots laten zien waar we op gehoopt hadden. Door de zorg centraal in te kopen is er meer rust in de klas. En minder administratieve rompslomp. Er is meer tijd en ruimte om te voldoen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast is de centrale inkoop efficiënter en goedkoper voor de verschillende financierende partijen.”