Direct naar inhoud
20 January 2020

Arbeidsmarktagenda jeugdhulp gepubliceerd

De nieuwe arbeidsmarktagenda jeugdhulp hanteert een actiegerichte en pragmatische aanpak die zoveel mogelijk aansluit op bestaande initiatieven en netwerken in de jeugdsector. Het draait hierbij vooral om: aanjagen, stimuleren, kennisdelen, verbinden en vermeerderen.

De Arbeidsmarktagenda jeugdhulp: continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap is half december 2019 gepubliceerd en markeert de start van activiteiten ter verbetering van de arbeidsmarkt in de brede jeugdhulp. Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn zijn, de initiatiefnemers achter de agenda, hierbij ondersteund door het ministerie van VWS.