Direct naar inhoud
07 October 2020

Start regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ)

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij ...
06 October 2020

Jeugdzorg Nederland publiceert onderzoek naar financiën jeugdzorgorganisaties

Een uitgebreide analyse van de jaarrekeningen van 678 organisaties en 1351 kleine aanbieders laat een zorgelijk beeld zien. Bijna de helft van de systeempartijen scoort ...
05 October 2020

Reacties op consultatie Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en zij maken met aanbieders afspraken over bijvoorbeeld welke hulp geleverd wordt. Het kabinet wil een betere beschikbaarheid van ...
05 October 2020

Serie vlogs over seksueel misbruik voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun professionals

Onderzoek geeft aan dat 61% van de vrouwen met een verstandelijke beperking seksueel is misbruikt. ‘Zij worden 3 tot 5 keer vaker slachtoffer van seksueel ...
30 September 2020

Maak een heldere inkoopstrategie voor regio’s met de Basisleergang Inkoop Wmo 2015

Start er in jouw regio de komende twee jaar een inkooptraject op het gebied van de Wmo? Dan is deze leergang mogelijk interessant.
29 September 2020

Kwartiermaker start met ontwikkeling toekomstscenario nieuwe inrichting jeugdbeschermingsketen

Begin 2020 werd in de kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ het beeld geschetst dat de huidige inrichting van de jeugdbeschermingsketen complex is en dat de ...
28 September 2020

Doe mee met het actieonderzoek zelfstandige huisvesting jongeren uit de jeugdzorg

Via dit actieonderzoek wil het OZJ zich concentreren op de jongeren die het best gebaat zijn bij zelfstandige huisvesting en ambulante hulp, omdat versnellen op ...
28 September 2020

Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders

In het project Jeugdhulp doen we Samen zijn handvatten en voorbeelden verzameld voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven ...