Direct naar inhoud
21 December 2020

5e Voortgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis; dalende trends zijn ingezet

De rapportage laat zien dat de regio’s in de afgelopen jaren forse inspanningen hebben geleverd. Ze zijn hierbij ondersteund door het programma GHNT in de vorm van landelijk ontwikkelde instrumenten, financiering voor regionaal projectleiders en middelen vanuit de projectenpool ‘Van Denken naar Doen’. Met name de regionale inspanningen staan in deze VGR in de spotlight.

Dalende trends ingezet

Ondanks dat de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) er één is van een lange adem, laat het onderzoek van het Verwey-Jonker instituut naar de effectiviteit van de aanpak van HGKM bij multi-probleemgezinnen positieve effecten zien. In 30% van de gezinnen is het geweld bij de derde onderzoekmeting gestopt, terwijl dat bij de eerste meting maar 6,5% was.

Het onderzoek laat dalende cijfers zien als het kijkt naar frequent of ernstig partnergeweld en ook de getallen van kindermishandeling volgen de dalende trend. Zelfs het aantal incidenten is afgenomen. Echter, in meer dan helft van de gezinnen gaat het geweld nog door en daarom is er nog veel te doen en moet er blijvend ingezet worden op het versterken van de aanpak van HGKM, maar nog niet eerder werden dergelijke trends wetenschappelijk geconstateerd.

Covid-19

Vanzelfsprekend heeft de Corona pandemie invloed op alle landelijke en regionale inspanningen met betrekking tot de aanpak van HGKM. Dat zijn zeker niet alleen maar vertragende of negatieve gevolgen. Uit de regio’s kwamen signalen dat er effecten zijn die de moeite waard zijn om vast te houden, onder andere de toegenomen publieke aandacht voor het thema HGKM, de verbetering van de samenwerking tussen de betrokken partijen en andere manieren om (potentiële) slachtoffers te bereiken, zoals de chatfunctie van Veilig Thuis.

Het Verwey-Jonker onderzoek bevestigt opnieuw dat HGKM in gezinnen geen éénmalige gebeurtenissen zijn en dat het heel moeilijk is om hier voldoende zicht op te krijgen. Eén ding is zeker: het verdwijnt niet vanzelf. Daarom is bij deze 5e VGR ook de boodschap: Op volle kracht vooruit! De positieve trend die is ingezet, verdient het om vervolg te krijgen.

Voor meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl