Direct naar inhoud
A picture
11 January 2022
Handreiking voor samenwerking tussen formele en informele steun

Er zijn diverse masterminds en webinars gehouden over informele steun o.a. over omgaan met aspecten van veiligheid, bewustwording en equiperen van professionals, rollen en verantwoordelijkheden. De lessen uit deze sessies worden gebruikt voor d...

Lees meer
10 January 2022

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische ...
19 December 2021

Dossier Corona: Handreikingen en informatie voor jeugdigen, hun gezin en professionals

Vanaf 19 december 2021 is Nederland weer in lockdown gegaan. Dit heeft grote invloed op de levens van jeugdigen, hun gezinnen, jeugdhulpverleners en de samenleving ...
18 December 2021

Eindrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden ...
18 December 2021

E-Book ‘Gezinshuizen: toezicht en kwaliteit’

In dit e-book vind je het antwoord op vragen van beleidsmedewerkers, inkopers en contactmanagers van gemeenten over de rol van gemeenten bij de inkoop, kwaliteit ...
18 December 2021

Publicatie: Hulp op maat effectief bij multiprobleem-gezinnen

Deze publicatie bevat een overzicht van wat tussen september 2020 tot november 2021 is gedaan om de sociale impact voor kwetsbare groepen te verzachten. Het ...
18 December 2021

Eindrapport van de intermediair vrijgevestigde jeugd GGZ en Jeugdhulpaanbieders

In het eindrapport blikt Janet Kos, intermediair bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), na 2 jaar terug op haar werkzaamheden als intermediair vrijgevestigde ...
17 December 2021

Praktische Wegwijzer: Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd

De wegwijzer ‘Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd’ biedt een overzicht van de bestaande standaarden. Zo weten professionals welke standaarden voor hun dagelijkse praktijk relevant ...
16 December 2021

Factsheet “vrijgevestigde aanbieders in de jeugdhulp”

Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Jeugdhulp is het van belang om de positie en toegevoegde waarde van vrijgevestigden inzichtelijk te maken. In ...