Direct naar inhoud
A picture
22 September 2020
Halfjaarrapportage van team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OZJ)

In dit rapport is veel aandacht voor maatwerkoplossingen. Hoe organiseer je maatwerk? En kunnen we met elkaar mooie voorbeelden delen?

Lees meer
16 September 2020

E-magazine Gezond Opgroeien over de laatste trends in de jeugd-ggz

De geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De Nederlandse ggz stimuleert deze ontwikkeling met haar nieuwe organisatie­structuur, waarin in netwerkverband en ...
15 September 2020

Subsidieoproep ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’

Vanaf nu is de subsidieoproep opengesteld om te onderzoeken óf en hoe big-data-onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning.
15 September 2020

Nieuwe onderzoeksprojecten GHNT richten zich op signalering van kindermishandeling

In september gaan 6 nieuwe onderzoeksprojecten van het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis van start. De onderzoeken richten zich op goede aanpakken voor (vroeg)signalering ...
15 September 2020

Teams in jeugdhulpinstellingen hebben baat bij feedbacksysteem

Teams verbeteren de hulp die ze bieden aan de hand van gegevens over hun resultaten. Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) deed hier onderzoek naar.
14 September 2020

Hoe stimuleer je alle leerlingen om weer op school te komen ondanks corona-angst of een kwetsbare gezondheid?

De partnerorganisaties van de thuiszitterstafel werken samen aan het bieden van betrouwbare informatie over het stimuleren van aanwezigheid van leerlingen. Deze aanpak is speciaal bedoeld ...
14 September 2020

Serie podcasts van jeugdprofessionals over leven en werken met het coronavirus

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken? Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een serie podcasts waarin ...
14 September 2020

NJi Jaarverslag 2019: Samen bouwen aan een sterke basis

Het groeiend jeugdzorggebruik, daarmee samenhangende tekorten bij gemeenten en organisaties, hoge werkdruk bij professionals en, last but not least, kinderen en gezinnen die te maken ...
14 September 2020

Subsidie 'Jeugd aan zet in Crisistijd' werkt in kleine gemeenten

De verveling onder jongeren tegengaan was een van de uitdagingen voor (kleine) gemeenten tijdens de coronazomer. De subsidieregeling ‘Jeugd aan Zet in Crisistijd’ kwam dan ...