Direct naar inhoud
A picture
09 June 2021
Meldcode Magazine: Online magazine voor beroepsopleidingen

Dit magazine is bedoeld als praktisch inzetbaar ‘doe-boek’ voor docenten, met veel verwijzingen naar reeds beschikbare materialen en tips hoe die optimaal te benutten.

Lees meer
09 June 2021

'En de vader?' richt zich op vaders voor wie deze rol niet altijd vanzelfsprekend is

Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, vraagt aandacht voor het erkennen van de rol van de vader in de eerste 1000 dagen van een kind. Vooral ook vaders ...
07 June 2021

Reactie op initiatiefnota over formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Staatssecretaris Blokhuis reageert in deze Kamerbrief op de initiatiefnota van dhr. Peters over het opnemen van het recht op een ‘formeel steunpersoon’ voor iedere jongere ...
02 June 2021

Magazine Werkplaatsen Jeugd: Samen bouwen aan betere jeugdhulp

In het magazine lees je over de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste ...
31 May 2021

Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams

In deze handreiking gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Dit wordt inzichtelijk gemaakt ...
31 May 2021

Listen Up van 14 - 18 juni: De week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 18 juni zijn er van 15:00 - 18:30 online sessies, die onderwerpen rondom jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid ...
26 May 2021

10 aanvullende adviezen uit het rapport 'Kracht om door te zetten' - 2021

In 2019 verscheen het eerste rapport ‘De kracht om door te zetten’, daarop is nu het vervolg gepresenteerd mét aanvullende adviezen.
20 May 2021

Vernieuwde brochure: Zeven goede gewoonten voor de inkoop van Jeugdhulp

Een aantal jaar geleden lanceerde het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) de brochure ‘Inkoop jeugdhulp – 7 goede gewoonten’. Sinds het verschijnen van dit document ...
18 May 2021

Kernteam Gezinshuizen organiseert workshops vitaliteit voor gezinshuisouders

Gezinshuisouders stellen hun ‘thuis’ open om kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen de mogelijkheid te geven binnen hun huishouden op te groeien ...