Direct naar inhoud
A picture
02 December 2020
CBS Jaarrapport Jeugdmonitor 2020 gepubliceerd

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet vijf jaar geleden zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulpverlening. Het Jaarrapport van de Jeugdmonitor beschrijft hoe het jeugdzorggebruik is verlopen in deze periode basis van cijfers over...

Lees meer
02 December 2020

Document De Andere Vraag helpt lokale teams bij dialoog met partners

In de vastgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap vormen vijf basisfuncties voor lokale teams een belangrijk uitgangspunt. Die basisfuncties zijn bedoeld voor de doorontwikkeling van de inrichting ...
27 November 2020

Getekend Plan: Visuele ondersteuning voor rapportages

De Jeugdbeschermingspilot Utrecht heeft een visueel plan ontwikkeld wat door organisaties gebruikt kan worden voor rapportages. Dit plan bestaat uit verschillende, losse, A4tjes die je ...
25 November 2020

Quickscan: Inzichten uit jeugdbescherming Duitsland, Denemarken en Zweden

Om inzichten en inspiratie op te doen voor de totstandkoming van een kaderstellend scenario voor Effectieve jeugd- en gezinsbescherming, is onderzocht hoe het jeugdbeschermingsstelsel in ...
25 November 2020

Normaliseren in de context van een veranderende GGZ

‘We moeten terug naar een maatschappij waarin er weer meer variatie wordt geaccepteerd, want de norm van de maatschappij is te strak geworden.’ Dat is ...
25 November 2020

Inventarisatie meetinstrumenten voor kwaliteit van leven Jeugdsector

Om te kunnen vaststellen of een bepaalde interventie in de jeugdzorg de investering waard is, of om bepaalde interventies met elkaar te kunnen vergelijken, is ...
25 November 2020

Online magazine 'Een jaar na Commissie De Winter - Voorkomen van geweld in de jeugdzorg'

In de week van 9 tot 13 november vond het online congres over het voorkomen en herkennen van en het omgaan met geweld in de ...
25 November 2020

Kinderfonds stelt vouchers beschikbaar voor extra steun in december

Het Augeo Kinderfonds geeft extra steun aan kinderen die te maken hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld en bekend zijn bij jeugdbescherming.
23 November 2020

Terugblikken en vooruitkijken: De Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling van 16 tot en met 20 november 2020 leverde veel extra aandacht op voor de strijd tegen kindermishandeling. Door het hele ...