Direct naar inhoud
19 January 2021

Webinar: Toestemming van ouders bij jeugdhulp

Het webinar wordt georganiseerd aan de hand van de Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp die door NVO, NIP, BPSW is opgesteld in het kader van het programma Zorg voor de Jeugd.

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op vragen en antwoorden over de noodzaak van toestemming, en de beroepsethische vragen die daarbij van belang zijn.

In de Wegwijzer en tijdens het Webinar wordt uitgelegd:

  • Welke vereisten gelden voor het verkrijgen van toestemming
  • Wat de mogelijkheden zijn voor jeugdhulpverleners wanneer die toestemming niet wordt gegeven
  • In welke gevallen ook zonder toestemming vormen van jeugdhulp kunnen worden gestart

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige hulpverlening en hulpverlening wanneer de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) van kracht is. Ook wordt ingegaan op de beroepsethische afwegingen die meespelen.

Het Webinar is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp, en deelname is gratis.