Direct naar inhoud
07 December 2021

Webinar: Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd

In het webinar wordt ingegaan op de inhoud van de wegwijzer Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd. Wat kun je erin vinden en hoe kun je hem gebruiken? Concreet levert het webinar 5 tips voor professionals voor het werken met standaarden in de dagelijkse praktijk. De tips worden geïllustreerd met casuïstiek, en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Als professional in het jeugddomein word je geacht goede zorg te bieden. In de wetgeving wordt daarbij verwezen naar de professionele standaard van beroepsgroepen.

De professionele standaard bestaat uit een geheel van wettelijke voorschriften, de beroepscode, (veld)normen en kwaliteitsstandaarden.

De wegwijzer ‘Kwaliteitsstandaarden in de zorg voor jeugd’ biedt een overzicht van de bestaande standaarden. Zo weten professionals welke standaarden voor hun dagelijkse praktijk relevant zijn, en vanuit welke standaarden samenwerkingspartners werken.