Direct naar inhoud
26 October 2020

Laatste (digitale) JB-Café!

Reflectie en het delen van inzichten zijn voorwaarden om gezamenlijk te komen tot merkbare verandering. Daarom organiseerde het landelijke projectteam van de JB-pilots, samen met stakeholders uit het veld, Jeugdbeschermingscafés (JB-Cafés). Graag nodigen wij je uit voor het laatste JB-Café.

Thema van het JB-Café

Echt anders werken, in plaats van alleen het proces optimaliseren, is een grote uitdaging. In Zeeland, Rotterdam, Amsterdam- Amstelland, Utrecht, West-Brabant West en de regio Foodvalley gingen ze deze uitdaging aan.

Maanden geleden startte deze regio’s met jeugdbeschermings-pilots. De zes pilots ontwierpen – altijd met het belang van de cliënt voorop – nieuwe samenwerkingsvormen om te komen tot nieuwe inzichten en deden dit zoveel mogelijk los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren.

Gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, De Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen werkten (en werken nog steeds) hierin samen.

Terugblikken en vooruit kijken

Het einde van het JB-pilot project is in zicht. Voor de pilotregio’s betekent dit uiteraard geen einde van hun nieuwe manier van werken, gezien hun vernieuwde werkwijze inmiddels ingebed is in de huidige structuren.

Samen met jullie blikken we graag terug op de afgelopen maanden JB-pilots. Dit doen we aan de hand van het uitgevoerde Athena onderzoek. Ook kijken we graag vooruit naar een nieuw toekomstscenario voor effectieve jeugd-en gezinsbescherming. Net zoals de vorige JB-cafes doen we dit op een interactieve manier.

Programma

We starten met een plenaire opening waarbij de onderzoekers van het Athena Instituut en Willemijn Helmich (kwartiermaker voor het nieuwe toekomstscenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming) geïnterviewd worden.

Tijdens dit interview gaan we dieper in op de bevindingen vanuit het Athena onderzoek en kijken we vooruit naar een nieuw toekomstscenario.

Daarna gaan we tweemaal uiteen in ‘lunchrooms’ en kun je tweemaal aansluiten bij een van onderstaande thema-tafels. Zorg dus voor een lekkere lunch achter je beeldscherm.

De thema-tafels:

De rol van de gemeenten bij de doorontwikkeling

Paul van Dijk & Reinier Lagerwerf
Gemeenten hebben rondom de jeugdbescherming verschillende rollen, van het organiseren van de lokale toegang en het vormgeven van de jeugdhulp plicht tot opdrachtgever van verschillende partners in de jeugdbeschermingsketen. 

Wat kun je van een gemeente verwachten bij het doorontwikkelen van de jeugdbeschermingsketen in de regio? En welke rol kun je als gemeente pakken?

Juridische vraagstukken
Esther Lam
In de pilots wordt volop geëxperimenteerd om de jeugdbescherming sneller en effectiever in te richten. De pilots zijn gevraagd hierbij de maximale ruimte te benutten om buiten de kaders te denken. Dit roept een aantal juridische vraagstukken op. Zoals wat zijn de wettelijke kaders per organisatie en welke ruimte bieden deze?

In deze workshop wordt stilgestaan bij een aantal van de juridische vraagstukken, wat zijn de dilemma’s en mogelijkheden om hiermee in de praktijk (anders) mee om te gaan.

Ketenloos samenwerken, hoe doe je dat?
Ketenloos werken; pilot Amsterdam en Utrecht
De pilots Amsterdam en Utrecht delen hun ervaringen over ketenloos werken. Hoe hebben zij dit aangepakt? Waar zijn zij tegenaan gelopen en wat helpt om deze omslag te kunnen maken? 

Praktische tips bij veranderen
De Veranderbrigade
Hoe komen we van afstemmen, naar echt samenwerken in deze opgave? Welke veranderprincipes kunnen we gebruiken om de ontwikkeling te versnellen of welke verandervalkuilen moeten we juist zien te ontwijken.

Samen gaan we in gesprek over theorie en praktijk van het veranderen in de gewenste context van de jeugdbescherming.

Een verdieping op het Athena onderzoek
Athena onderzoek
Het pad naar een effectieve jeugdbeschermingsketen loopt in elke pilot anders. Waar begin je met veranderen? Start je bij de uitvoering of start je met het creëren van draagvlak? Ga in gesprek met de onderzoekers van Athena over de verschillende paden en de barrières en vragen die daarbij horen.

Een vooruitblik naar het toekomstscenario

Willemijn Helmich
In gesprek over de eerste schets van een nieuw scenario en de onvermijdelijke dilemma's die daarbij horen.

Inschrijven

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Wil jij deelnemen aan het laatste digitale JB-Café? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier.