Direct naar inhoud
30 September 2021

Bijeenkomst gemeentelijk netwerk 16-27

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. Na een plenaire aftrap met met de landelijke mededelingen kun je deelnemen aan 2 ronden van deelsessies.

Programma

10:00-10:10 Landelijke mededelingen

10:15-10:45 In gesprek met jongeren over de overgang van jeugd naar volwassenheid

Binnen het netwerk 16-27 werken we allemaal aan eenzelfde doel: integrale ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfredzaamheid. Maar hoe ziet de route naar zelfstandigheid eruit, volgens jongeren in een kwetsbare positie? Wat komt een jongere tegen in onze huidige samenleving, en welke invloed heeft corona hierop?

10:50-11:35 Deelsessies ronde 1

  • De VNG over de Hervormingsagenda Jeugd

Tijdens deze bijeenkomst neemt de VNG je mee in de vorderingen van de hervormingsagenda en ontvangt ook graag jouw input en reflectie.

  • Samenhang ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met een zorgvraag

Ministerie van VWS en de VNG geven een presentatie over de verschillende ontwikkelingen op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt en zorg voor kwetsbare jongeren, waarna ruimte is voor vragen en uitwisseling.

11:40-12:25 Deelsessies ronde 2

  • Informatievoorziening jongeren en de App Ping Ping

Valerie Gaillard-Roos (VNG) vertelt tijdens de sessie meer over goede informatievoorzieningen voor jongeren. Daarnaast licht de gemeente Amsterdam toe hoe zij tot hun informatievoorziening voor jongeren zijn gekomen, en uiteindelijk de App Ping Ping hebben ontwikkeld.

  • Borging Big 5 16-27 met Henk Diepenmaat

Tijdens de sessie presenteert Henk Diepenmaat een eerste uitwerking van de overgang van jeugd naar jongvolwassenheid in termen van het ruggengraat model, zowel van de landelijke als lokale situatie. Aansluitend is ruimte voor uitwisseling en het delen van goede (borging) praktijkvoorbeelden 16-27.