Direct naar inhoud
4

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

Kwetsbare jongeren die 18 worden, ervaren nog steeds veel problemen als zij zelfstandig zaken moeten regelen, zoals wonen, school, werk en zorg. Zeker als zij een ondersteunend vangnet missen. Door grijze gebieden tussen wetten (18-/18+) krijgen zij bovendien niet altijd de zorg, hulp of ondersteuning die nodig is. Gemeenten en zorgaanbieders moeten – over het eigen domein heen – samenwerken om deze jongeren beter op weg te helpen naar zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

Rotterdamse Douwers

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

Wat gebeurt hier?

Veel jongeren worstelen met de overgang naar volwassenheid. Een normale portie twijfel, onhandigheid en onzekerheid hoort bij opgroeien. En de meesten komen, soms via omwegen, uiteindelijk op hun plek. Maar er zijn ook jongeren (18-27 jaar) die er minder makkelijk in slagen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ze zijn uitgevallen op school, hebben geen geld, geen huis en nauwelijks handvatten om een goede (her)start te maken. En áls ze pogingen ondernemen om op de weg terug te raken, zien ze door de veelheid aan hulpaanbod, ondersteuning en gemeentelijke loketten soms door de bomen het bos niet meer. De gemeente Rotterdam is een initiatief gestart om deze kwetsbare jongeren beter te begeleiden naar zelfstandigheid.


Hoe hebben ze dit geregeld?

In Rotterdam hebben het Jongerenloket van de gemeente en gewone burgers de handen ineengeslagen om kwetsbare jongeren daadwerkelijk op weg te helpen. Deze jongeren mogen sinds kort rekenen op de hulp van stoere Rotterdamse Douwers? Dat zijn Rotterdammers die, belangeloos, uit persoonlijke betrokkenheid, hun netwerk, talent en vaardigheden inzetten om een jongere een duwtje in de rug te geven richting zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door samen, en dus letterlijk met vereende krachten, de Rotterdamse handen uit de mouwen te steken. Een Rotterdamse Douwer deinst er niet voor terug om zo nodig wat te ‘douwen’ tegen ontoegankelijke organisaties, ambtelijke molens of incassobureaus.


Wat levert het op?

Jongeren verdwalen niet meer in de veelheid aan aanbod en loketten. Ze leren waar ze voor welke vraag moeten zijn en welke acties ze moeten nemen. Ze ervaren, samen met hun mentor, de positieve invloed van structuur en het maken (en nakomen) van afspraken. In 2018 zijn er op deze manier 130 jongeren begeleid. Dit jaar verwacht Rotterdam er 150 op weg te helpen. Jongerenconsulenten en de jongeren zelf zijn zeer positief over deze langdurige en laagdrempelige vorm van begeleiding.