Menu Zoeken
Voor de jeugd

Checklist beleidsplan Jeugd

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereiding. Het conceptvoorstel van de nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan vast te stellen. Dit plan maakt duidelijk wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor jeugdigen wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe zij invulling geeft aan haar eigen rol. Volgens het Transitieplan en het Spoorboekje is het wenselijk dat gemeenten hun beleidsplan in december 2013 vaststellen.

Het Transitiebureau heeft bureau Hiemstra & De Vries de opdracht gegeven een checklist op te stellen die gemeenten helpt bij het opstellen van dit beleidsplan. Gemeenten kunnen de checklist als 'check' gebruiken op de onderwerpen die in een beleidsplan kunnen, dan wel moeten worden opgenomen. De checklist is echter geen blauwdruk. Het biedt ruimte voor lokale kleur, alsmede ruimte voor de manier waarop gemeenten dit uiteindelijk willen opstellen. Zo kunnen gemeenten het beleidsplan met andere gemeenten schrijven, maar ook individueel.

Download: